20avels dis da films mundials a Tusaun

Ils dis da films mundials a Tusaun vegnan preschentads per la 20avla giada. Per festivar quai giubileum da rodund na vegn betg purschì ina turta, mabain sper ils program da films usità era 4 preschentaziuns gratuitas. Tge svilup ha quai festival da films fatg ils ultims 20 onns? E co vesa il futur da quai eveniment ora? Redacziun: Angela Hitz