Insla da rument

Sin il mund datti bler bellas inslas - i dat dentant era main bellas, numnadamain las uschenumnadas "inslas da rument". Gist en il mument noda ina da questas inslas envers la costa dal vest dals Stadis Unids da l'America. Quest'insla vegn dal Giapun. Ma daco vegn questa dal Giapun? E co ston ins metter avant quest'insla?

Insla da rument Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Insla da rument Dreamstime