Preschentaziun dal cudesch "Ils surnoms da noss cumüns"

Tge datti sch'in asen da Sent sa metta ensemen cun in portg da Scuol? Ina collecziun dals surnums da tut ils vitgs engiadinais. Il nov cudesch "Ils surnoms da noss cumüns - üna particularità engiadinaisa" porscha ina lectura divertenta ed è in regal ideal per Nadal. Redacziun: Esther Krättli

Preschentaziun dal cudesch "Ils surnoms da noss cumüns" Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Preschentaziun dal cudesch "Ils surnoms da noss cumüns" RTR