2 muntgs grischuns ad Osornoe

Ils proxims dis fa Mariano Tschuor da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha visita en il Kasachstan. Là filmescha el in purtret da 2 muntgs grischuns, emigrads avant 6 onns. Il Radio Rumantsch rapporta ils proxims dis da questa visita.

P. Mattias Beer (sanester) e P. Josef Maria Schnider avant lur cella benedictina ad Osornoe en il nord dal Kasachstan. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: P. Mattias Beer (sanester) e P. Josef Maria Schnider avant lur cella benedictina ad Osornoe en il nord dal Kasachstan. RTR, M. Tschuor

Ils 7 d'october 2006 èn ils 2 muntgs grischuns da la claustra benedictina dad Uznach (SG), P. Josef Maria Schnider e frar Matthias Beer, sa mess sin via ad Osornoe. Quai suenter ch'ins aveva dumandà la claustra dad Uznach da sustegnair la pastoraziun en il nord dal Kasachstan, nua che muntgs e muniessas, ma era plevons oriunds da la Pologna pastoravan. Cella benedictina Ils 2 Grischuns han prendì dimora en ina simpla chasa da lain, dentant bler memia fraida per l'enviern. Uschia ch'els han renovà ed engrondì la chasa fin ch'ella è sa sviluppada ad ina vaira cella benedictina cun spazi per ina pitschna chaplutta e stanzas per giasts. Durant ils onns han ils dus grischuns er emprendì russ e casac. Vita benedictina Ils 2 muntgs vivan ad Osornoe ina vita tenor la regla da s. Benedetg. En il center da lur mintgadi: l'uraziun. Els lavuran en chasa, en la pastoraziun e furmaziun da glieud giuvna. Il mais d'avust (15 d'avust: Festa da Nossadunna) è ad Osornoe il pelegrinadi da la giuventetgna dal Kasachstan.

Briografia da P. Mattias Beer

P. Mattias Beer. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: P. Mattias Beer. RTR, M. Tschuor

P. Mattias Meer è naschi 1955 a Tavanasa, nua ch'el ha frequentà las scolas. Suenter ha el fatg l'emprendissadi da bostger tar la vischnanca da Breil. Pli tard ha el frequentà la scola evangelica da tgira a Cuira ed ha lavurà in temp en ospitals. Il 1981 ha el passentà in pèr mais en la claustra da Mustér. Dentant è el anc sa rendì quest onn tar ils benedictins missiunais dad Uznach. Là ha el fatg il 1983 ils vuts temporals e 3 onns pli tard ils perpetens. Per in temp è el stà engaschà en la Tansania.

P. Mattias Beer dat penetienzia durant la sentupada da la giuventetgna catolica dal Kasachstan ad Osornoe. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: P. Mattias Beer dat penetienzia durant la sentupada da la giuventetgna catolica dal Kasachstan ad Osornoe. RTR, M. Tschuor

En claustra dad Uznach ha el tgirà ils muntgs vegls e malsauns. Ma ses grond desideri era da daventar spiritual e missiunari. Uschia ha P. Mattias Meer studegià da 2002 - 2004 teologia en Germania (a Bonn) en ina scola drizzada vers la pratica e destinada per umens da cardientscha e pratica religiusa. Curt avant ch'ir l'october 2006 en il Kasachstan, è el vegnì ordinà diacon. Il mars 2007 ha archuvestg dad Astana ordinà P. Mattias spiritual. Ils 27 da matg 2007 ha el gì primizia a Danis-Tavanasa. Osornoe en il Kasachstan

Osorneo è ina vischnanca en il nord dal Kasachstan, en la provinza dal nord. Da quai da 600 persunas vivan là. Osornoe è vegnì fundà 1936 dals Polacs da l'Ucraina, deportads en questa planira. Quests Polacs eran catolics. Osornoe è in lieu da pelegrinadi tar Nossadunna da la pestga ritga. La legenda raquinta: 1941, durant in fraid e criv enviern, pativa la populaziun da fom e said. Il mars ha la naiv cumenzà a luar. Entaifer 3 dis hai dà in grond lai, emplenì cun peschs. Quels han salvà la populaziun. Dapi lura vegn la Nossadunna venerada en quest lieu. Il purtret filmic dals 2 muntgs vegn mussà en il decurs dal december 2012 en l'emissiun Cuntrasts sin SF1. (gc/fc/mt/rtr)

Uffants dal vitg dad Osornoe: Ivan, Daniel e Kyril. (da san.) Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Uffants dal vitg dad Osornoe: Ivan, Daniel e Kyril. (da san.) RTR, M. Tschuor