"Jau na sun betg politicamain activ"

L'artitgel en l'actuala ediziun da la gasetta da partida da la PPS giuvna "Die Idee" ha fatg smirvegliar il vicecampiun olimpic da snowboard, Nevin Galmarini. "Nevin Galmarini und die SVP" e sutvi en grondas letras "Danke, Mutter, für deine Unterstützung. Ich liebe dich." In citat da quai ch'il giuven d'Ardez aveva ditg via televisiun en lingua da segns a la mamma surda a chasa, suenter ch'el aveva gudagnà la medaglia d'argient als gieus olimpics a Sotchi il favrer passà.

Nevin Galmarini d'Ardez n’ha savì nagut da l’artitgel en la gasetta da la PPS giuvna. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Nevin Galmarini d'Ardez n’ha savì nagut da l’artitgel en la gasetta da la PPS giuvna. RTR, O. Galmarini

Be cumpareglià la prestaziun Cun leger mo il titel da l'artitgel pudessan ins bain far il connex che Nevin Galmarini haja da far insatge cun la Partida populara svizra (PPS). Cun leger dentant l'entir artitgel, vegn spert cler, che mo la prestaziun, precis il cumbat da Galmarini als gieus olimpics, vegn cumpareglià cun quel da la PPS per si'iniziativa cunter l'immigraziun da massa. Galamrini surprais Nevin Galmarini d'Ardez, ch'è il mument anc vi da trenar per la proxima stagiun, n'ha savì nagut da l'artitgel en la gasetta da la PPS giuvna. Grond commentar n'ha el betg vulì quest artitgel, be tant ha el vulair dir: "jau na sun betg politicamain activ". Mai ditg che Galmarini sustegnia PPS Sumegliant vesa quai er il publicist Max Trossmann, ch'ha gia redigì sco el di passa 22'000 artitgels en sia vita e ch'è er in dals dus vicepresidents dal cussegl svizzer da pressa. "Sch'in schurnalist avess scrit quest text cun questas cumparegliaziuns, e quai betg sco commentar, lura fiss quai schon in cas ch'ins pudess discutar e tut tenor er intervegnir". Quai manegia Trossmann che na prenda betg posiziun en la funcziun dal cussegl svizzer da pressa, mabain sco persuna privata damai ch'i na sa tractia betg d'in artitgel schurnalistic. "Sch'ins resguarda dentant ch'i sa tracta qua d'in text en ina gasetta da partida e da principi d'ina opiniun persunala, n'è quai per mai betg ina raschun d'ins stuess ussa intervegnir." In connex tranter la PPS e Nevin Galmarini, pia che lez s'engaschia per la Partida populara svizra u ch'el saja schizunt da nov commember da questa na sugereschia l'artitgel insumma betg, uschia Trossmann. (rtr/gc/fa)