Nov interessent per la resgia gronda da Domat

Avant che cumprar e manar vinavant la resgia a Domat vul il concern internaziunal Egger ina garanzia dal chantun ch'el survegnia avunda laina. Quella garanzia po il chantun Grischun pli probabel dar. Quai tenor il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. La mesadad da la laina duess vegnir or dals guauds dal chantun Grischun, numnadamain 150'000 meters cubics. L'autra mesadad vess da vegnir dad ordaifer il chantun.

Il concern tirolais Egger vul producir a Domat. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Il concern tirolais Egger vul producir a Domat. egger.com

Suttascrit n'è anc nagut Suttascrit n'è dentant anc nagut. Uschia èsi vegnì puntuà a la conferenza da medias ad Domat. Tant il chantun Grischun sco era il concern Egger èn dentant sa mussads fitg optimistics. Ses optimissem ha il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli argumentà cun la nova strategia e la gronda experientscha dal concern tirolais.

La resgia a Domat fiss la 17. fabrica dal concern Egger en l'Europa. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: La resgia a Domat fiss la 17. fabrica dal concern Egger en l'Europa. egger.com

Selva sustegn l'offerta da Egger Optimistic è era il president da la associaziun per l'economia da guaud Selva, Andrea Florin. Tenor el fiss la firma Egger sco nov possessur da la resgia a Domat ina buna soluziun per ils guauds e per l'economia forestala dal chantun Grischun. El ha empermess ch'el s'engaschia per survegnir las suttascripziuns duvradas da las vischnancas per pudair garantir ils 150'000 meters cubics laina.

Domat chatta nova speranza Cuntenta è era la presidenta communala da Domat Beatrice Baselgia. Ella di che mintga speranza per ch'il manaschi da la resgia continueschi fetschia traglischar ils egls. Dal pievel audia ella bleras vuschs che giavischian da mantegnair il manaschi da la resgia. Per quai saja ella era cuntenta che l'interessent Egger veglia manar vinavant la resgia e betg, sco auters interessents, stgarpar giu tut.

Walter Schiegl da la direcziun da la gruppa Egger. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Walter Schiegl da la direcziun da la gruppa Egger. egger.com

L'offerta na vegn betg auzada Tenor Walter Schiegl da la direcziun generala spera il concern Egger ferm che il chantun ed ils furniturs da lenn possian garantir la quantitad da laina dumandada. Ins saja fitg interessà da surprender la resgia da Domat grazia al bun lieu. Confermant che l'offerta dad Egger na saja betg la pli auta ha Schiegl dentant puntuà da betg esser pront d'augmentar il pretsch offrì. (fh/uca)