Jesid

L'Irac è puspè sisum l'agenda da la politica internaziunala. Ils extremists sunnitics gudognan adina dapli terrain, tgi che n'è betg in muslim sunnit vegn terrorisà, e ristga da vegnir torturà e mazzacrà. Pertutgada è en prima lingia la minoritad dals Jesids. Ma tgi èn ils Jesids insumma? E vi da tge crajan ils Jesids?

Adherents da la minoritad Jesids che demonstreschan cunter la organisaziun radicala IS. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Adherents da la minoritad Jesids che demonstreschan cunter la organisaziun radicala IS. Reuters