Animals ibrids

A Puntraschigna han ins vesì otg capricorns ibrids. Da quests èn tschintg gia puspè sajettads. Ma tge èn animals ibrids insumma? E da nua vegnan els?

Il liger è ina maschaida tranter in liun ed in tigher. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Il liger è ina maschaida tranter in liun ed in tigher. Dreamstime