SMS

Avant 20 onns è vegnì tramess l'emprim SMS. A l'entschatta paucs che cartevan propi vi da la tecnologia da communicaziun cun ils 160 segns. Ed oz vegnan tramess mintg'onn enturn 120 milliardas SMS sin il mund entir. Per las firmas da telecommunicaziun eran ils SMS ina funtauna inaspectada da svieuta. Per pessimists èn ils SMS cunresponsabels per la ruina dal linguatg. SMS - trais bustabs che dattan anc adina bler da discurrer, ma er da perscrutar. Redacziun: Andrin Willi

Scriver SMS. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Scriver SMS. RTR