Breil pur - il gin da la Surselva

Salsiz, turta da nuschs u capuns. Il Grischun è enconuschent per quellas spezialitads culinaricas. Mo uss vul la Surselva fa quaidas cun insatge nov.

Gin è quest nov product. Gin è in vinars da ginaiver ch'è atgnamain ina spezialitad da l'Engalterra. Che quel vegn uss era destillà en Surselva è nov. I para dentant tuttina ad esser in'istorgia da success. (rtr/sh)