Siglir tar il cuntegn
Inhalt

Son Niclà e Nadal Sursilvan En Galile’ a Nazaret

En Galile’ a Nazaret

stalla da Nadal
Legenda: stalla da Nadal Pixabay

En Galile' a Nazaret,
Fluresch’ina purschala.
Pli niebels ch’ell’ei Dieus sulet,
Ell’ei ton grond’e biala.
Che la divina maiestad
Vul far cun ell’ina mistad
Per cumissiun nuviala.

Igl aunghel a Maria di:
Na seigies tementada!
Sche Dieus vul far honur a ti.
Mo seigies confortada!
Niessegner ha tscharniu oz tei
Che la schlattein’humana sei
Da ses puccaus spindrada.

Mari’agl aunghel ussa di:
Gl’ei memia grond’undrientscha;
Mo sche Dieus vul la dar a mi,
Jeu fetschel obedientscha.
A mi daventi sco ti dis!
Mo Dieus mei gidi tut ils dis,
Mantegni la cardientscha.

Maria, ti sei laud, honur
Che ti eis serendida!
La grazi’a nus per ti’amur
Ei stada cumpartgida.
Ti has nies Diu el best purtau,
Il Diu che ha nus turnentau
La grazi’avon perdida.

(Lodola, cudisch da cant, Casa editura cantunala per stampats e mieds d’instrucziun Cuera 1982, text e melodia da la Consolaziun)