• Dazi da multa (Artitgel cuntegn video)

  Dazi da multa

  Per avair influenza sin il proceder d'in pajais vegn pretendì ina taxa augmentada per martganzia d'import.

 • Dretgira

  Dretgira

  La dretgira sto esser independenta e correcta. Quai per garantir che la sentenzia è giustifitgada.

 • Dretg da vuschar per las dunnas

  Dretg da vuschar per las dunnas

  Avant 40 onns han las dunnas svizras survegnì il dretg da vuschar.

 • Dretg dals uffants

  Dretg dals uffants

  Ils 20 da november è declerà sco di mundial dals dretgs d'uffants.

 • Dretg da l'uman (Artitgel cuntegn video)

  Dretg da l'uman

  Amnesty International s'engascha per il dretg da l'uman sin tut il mund. Tgi è Amnesty International, co ha tut cumenzà?

 • Dretg da tgira

  Dretg da tgira

  Geniturs separads u divorziads duain avair communablamain il dretg d'avair quità d'uffants. Tge munta quai?

 • DNA e sia muntada

  DNA e sia muntada

  Per survegnir infurmaziuns sur da l’urs pon ins prender intgins pails da l’urs e far in test da DNA en in labor.

 • Download

  Download

  Download da musica - il Minisguard declera tge ch'ins dastga e tge betg.

 • Doping

  Doping

  Lance Armstrong ha gudagnà cursas da velo cun prender doping. Tge è doping insumma, pertge èsi nausch?

 • Discriminaziun

  Discriminaziun

  Blers americans èn da l’opiniun che persunas cun pel stgira vegnan discriminadas. Nus declerain pertge.

 • Dinosaurs

  Dinosaurs

  Record mundial: en il Grischun central han perscrutaders chattà fastizs da dinosaurs sin 3'300 meters sur mar.

 • Di dal bab

  Di dal bab

  Sin 'l'entir mund datti il di dal bab. Dapertut vegn el festivà auter e ha in'autra impurtanza.

 • Diamant

  Diamant

  Diamants èn fitg rars e diamants èn il material il pli dir dal mund. Dentant pertge èn diamants insumma uschè prezius?

 • Datas

  Datas

  Il Minisguard less savair pertge che quest «Big Data» è uschè impurtant e tge datas che nus tradin senza savair.

 • Daners (Artitgel cuntegn video)

  Daners

  Sche nus giain en stizun lura pajain nus cun daners. Quai n’è betg adina stà uschia. Igl è sa midà bler en quest connex.