Co proteger il telefonin da virus?

Quasi mintgin da nus ha in èn satg, in smartphone. E dentant èn quels telefonins daventads veritabels computers. Ma co poss jau proteger mes telefonin da virus?

Ina persuna cun in smartphone.
Legenda da maletgs: Ina persuna cun in smartphone. Keystone

Tar il computer ch'ins ha en biro u a chasa èsi cler, ins protegia el cun in antivirus. Ma tar il telefonin na pens'ins gnanc londervi. Ins dovra el per adina dapli, per far cumissiuns online u schizunt per e-banking. Tenor Ciprian Tuor, informaticher tar RTR èsi impurtant ch'ins protegia er il telefonin. Tar telefonins cun Android pon ins simplamain chargiar giu apps dad antivirus. Quellas controlleschan e protegian il telefon. Auter èsi tar iPhones. Qua na datti nagina protecziun supplementara, ins sto fidar ad Apple ch'els protegian las datas. Sper quai pon ins dentant er en il mintgadi dar adatg. Per exempel mo ir en WLANs ch'ins enconuscha e betg dar en pleds clav u autras datas sensiblas tar WLANs averts.

Autur/a: RTR/bu