Dronas: betg simplamain sgular sco ins vul

Mustér ord perspectiva d'utschè.
Legenda da maletgs: Mustér ord perspectiva d'utschè. RTR, G. HOSANG

Sut il pignol da Nadal èsi probabel stà da chattar bain inqual drona. Dapi che la tecnica è uschè simpla che mintgin sa sgular quellas ed ils pretschs èn sa sbassads datti adina dapli persunas che han ina tala drona. Mo era sch'igl è simpel da sgular ina drona na vul quai betg dir che tut è lubì. L'Uffizi federal d'aviatica civila ha perquai mess si in per reglas ch'igl è da resguardar.

Autur/a: RTR