Il piz dal cunté, quant è quai?

En bleras cuschinas savura quai il mument da biscuits e dultschs d'advent. Far biscuits n'è nagin striegn, ma mintgatant fruntan ins sin indicaziuns sco per exempel: agiuntar in piz d'in cuntè pulvra da neghels ubain chanella. Quant è in piz d'in cuntè? E tge cuntè ston ins prender?

In piz d'in cuntè
Legenda da maletgs: In piz d'in cuntè RTR, Sandra Carisch

Gist tar spezarias fermas èsi da grond'impurtanza quant ch'ins prenda. Sch'ins prenda memia bler datti in'explosiun da gust en bucca, sch'ins prenda memia pauc gustan ils biscuits da nagut. Thomas Muralt è scolast en la scola professiunala da pasterners. El declera ch'i saja da prender in cuntè da cuschina, vul dir in cuntè cun in piz. Quel stoppian ins tegnair uschia en la spezaria che bun 5 mm dal piz saja cuvert cun la pulvra. El dat er in tip co mesirar ina presa sal.

Autur/a: Claudia Cathomen / Sandra Carisch