Spargnar taglia la fin da l'onn

La fin da l'onn tschertgan ins pussaivladas per spargnar taglia. Pussaivladas datti er sin basa legala.

Spargnar taglia sin basa legala.
Legenda da maletgs: Spargnar taglia sin basa legala. Keystone

La terza pitga è la varianta la pli enconuschenta per spargnar taglia. Ina summa da 6'768 francs pon ins pajar en per il 2017. E sch'ins n'ha nagina cassa da pensiun schizunt fin 33'840 francs, dentant maximalmain 20% da las entradas nettas. In'autra varianta è dad investir en in'immobiglia – per exempel cun far renovaziuns. Sche l'immobiglia obtegna qua tras però dapli valur, na pon ins betg trar giu questas investiziuns da las impostas.

E la pli bella varianta per spargnar impostas èn donaziuns. Schi'ins fa donaziuns per instituziuns caritativas pon ins lura trair giu fin 20% da las entradas nettas.

Autur/a: Natalia Murtas