Tge far sch’il vischin bitta naiv sin mes sulom?

Schi dat massa naiv san ins insacura betg pli nua bittar quella. Sco proprietari da chasa na stoss jau d'ina vart betg laschar plaschair tut – ma jau hai da l'autra vart era tscherts duairs.

In um fa ora naiv cun ina pala.
Legenda da maletgs: Sch'ins tegn en intgina regla da far ora naiv na datti nagins accidents e nagina carplina cun il vischin. Keystone

Sche mes vischin bitta la naiv sin mes sulom, sin mes parcadi u avant mia garascha sche sai jau sa defender. Uschia Remo Cahenzli da l'Assoziaziun svizra dals proprietaris da chasa. Il meglier è d'encurrir il discurs - sch'i na dat betg ina schliaziun, lura èn pass giuridics pussaivels. Il medem vala sa chapescha er viceversa.

Il criec da vischnanca dastga dapli ch'il vischin

Il criec da vischnanca dastga tut tenor vischnanca stuschar la naiv sin in prà u sulom privat. Ch'el stauscha dentant en l'agen parcadi massa naiv na stopp'ins dentant er betg laschar plaschair uschia Cahenzli. Diversas leschas da vischnanca prendan dentant or il dretg da bittar naiv sin prads privats en cas ch'i dat nagins depots pli per la naiv. Sch'il criec u in'autra maschina communala fa dentant donns vid mes possess privat sche sto la vischnanca star botta.

Betg be dretg ma er obligaziuns

Ma sco proprietari da chasa han ins er tschertas obligaziuns. Uschia è mintgin responsabel che ses agen terren è segirà. Il giurist Remo Cahenzli recummonda dad adina far ora la naiv u allontanar il glatsch u er segirar chi vegnia nagina naiv giu dal tetg che po tutgar insatgi. Uschia stopp'ins betg responsar accidents sin l'atgna proprietad.

Autur/a: Selina Chistell