Marius

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Oz è l'onomastic da sontg Marius, in medi ch'era vegnì da la Persia a Roma l'onn 268 per venerar las fossas dals apostels. Ensemen cun ses dus figls Audisar e Habacuc ch'eran era medis consolava el ils cristians ch'eran condemnads a la mort. L'imperatur Claudius als ha torturà e fatg decapitar, e lur reliquias èn vegnidas transportadas en pliras citads. Fin oz vegnan els undrads sco «ils trais sontgs medis». Atgnamain avessan nus era d'ans regurdar da sia dunna Marta, mazzada cun els, che vegn però menziunada sulettamain en il chalender «Per mintga di»!

Redacziun: Chasper Pult