Zernez

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

L'Agrischa, l'exposiziun che sa deditgescha a l'agricultura grischuna, è puspè a Zernez questa fin da l'emna. Guardar las bestgas, participar a la producziun da tschigrun e chapir meglier l'istorgia da nossa cultivaziun da granezza èn purschidas zunt interessantas che vegnan ad attrair senza dubi in vast public. Nus ans dumandain danunder che deriva il num Zernez e scuvrin fatgs surprendents da nossa preistorgia. Segiramain n'ha il num dal spartavias tranter Engiadina Bassa e Val Müstair da far nagut cun ina rait per strair, in Zerr-Netz!

Redacziun: Chsper Pult