Felix Mendelssohn – in uffant schenial

Violina e notas da musica.
Legenda da maletgs: Violina (maletg simbolic). Dreamstime

I ha dà cumponists ch'han vivì en paupradad, che n'èn mai vegnids renconuschids uschè ditg che els han vivì. Ma i ha era dà cumponists sco Felix Mendelssohn Bartholdy: bainstants, stimads ed admirads da lez temp veritabels «stars». Per l'anniversari da ses professer ha il giuvenot da 16 onns scrit ina da las pli impurtantas ed impressiunantas ovras per musica da chombra ch'i dat: il «Octet in Es-Dur, op. 20». Il giubilar, Carl Friedrich Zelter ha scrit enavos al cumponist: «Ab heute an bist du Gesell, ich mache dich zum Gesellen im Namen Mozarts, im Namen Haydns und im Namen des alten Bach.»
Redacziun: Rosvita Barenius

Autur/a: RTR/dh