Mozart a Vienna – Sinfonias ed operas

Dus geners atgnamain dal tuttafatg differents: La sinfonia è in gener instrumental. L'opera percunter collia musica, chant e moviment ed è plain emoziuns. E tuttina pon ins constatar tar Mozart lioms tranter quels dus geners.

La «Prager Sinfonie» e l'opera «Le Nozze di Figaro» stattan en il center da La Classica.
Legenda da maletgs: La «Prager Sinfonie» e l'opera «Le Nozze di Figaro» stattan en il center da La Classica. Pixabay

Ils onns 1780, cura che Mozart viveva a Vienna, cumponeva el tant operas sco er sinfonias. Uschia han ovras da quels differents geners er influenzà ina l'autra. Quai sa mussa per exempel tar la «Prager Sinfonie» e l'opera «Le Nozze di Figaro».

L'incarica per cumponer la sinfonia ha Mozart be retschavì perquai che l'opera aveva in tal grond success a Prag. Omaduas ovras dateschan dal medem onn ed er musicalmain datti in connex: En in duettino da l'opera surpiglia Mozart in motiv ritmic caracteristic sco era la tempra hectica dal terz moviment da la «Prager Sinfonie».

Il cas cuntrari, pia ch'ina opera ha influenzà ina sinfonia datti era: En la «Jupiter Sinfonie» citescha Mozart schizunt in'aria cumpletta.

Redacziun: Yvonne Simmen