Siglir tar il cuntegn

Header

video
Process cunter Pierin Vincenz va a fin
Or da Telesguard dals 22.03.2022.
laschar ir. Durada: 3 minutas 51 Secundas.
cuntegn

Andament dal process Quai è capità fin uss

Qua datti la survista da l'andament da process. Per tut ils involvids vala la presumziun d'innocenza.

Curt e cumpact: Ils puncts centrals dal process

  • Tut ils accusads sincereschan lur innoncenza.
  • Critica severa vegn dals defensurs dals accusads. La procura publica haja manà ina inquisiziun tendenziusa e laschà influenzar las medias.
  • Per la procura publica èsi cler che Pierin Vincenz e Beat Stocker han cugliunà la banca Raiffeisen e l’Aduno cun spesas stravagadas e cun participaziuns clandestinas.
  • Tschintg ulteriuras persunas èn accusadas d'avair gidà tar las cugliunarias.

Otgavel ed ultim di

Il davos di dal process han gì lieu la fasa da las duplicas. Vul dir: Tuts advocats han anc ina giada pudi prender posiziun sin quai che la procura publica ha ditg l'ultima giada.

audio
Procedura cunter Pierin Vincenz è ida a fin
ord Actualitad dals 22.03.2022.
laschar ir. Durada: 4 minutas 1 Secunda.

Advocats e Pierin Vincenz punctueschan l'innocenza

Cumenzà cun la duplica ha il defensur da Pierin Vincenz, Lorenz Erni. Tenor el na saja betg gartegià a la Procura publica da mussar si che Vincenz saja culpabel. Las rinfatschas e mussaments da la procura publica sajan speculaziun e fanatissems. Erni rinfatscha a la Procura publica pia circa il medem sco quai che quella rinfatscha als atgisads.

Er Pierin Vincenz sez ha a la fin gì la schanza da prender posiziun. En ses temp d'uffizi haja el dà tut per che la banca prospereschia. El saja pertschert ch'el haja en 20 onns Raiffeisen er fatg sbagls. Ma el n'haja mai vulì donnegiar la Raiffeisen u l'Aduno, ed el n'haja mai fatg insatge illegal, uschia Vincenz.

Pierin Vincenz
Legenda: Pierin Vincenz entra en la chasa da process. Keystone

Ex-dunna da Vincenz en il focus

L'advocat da Nadja Ceregato piglia posiziun l'avantmezdi. La ex-dunna da Pierin Vincenz è pertutgada dal process, perquai che la procura publica ha confiscà facultad ch’appartegna era ad ella. I sa tracta dad immobiglias confiscadas, ma era da contos bloccads. L’advocat pretenda che la cumpart da sia mandanta vegnia restituida perquai che Nadja Ceregato na saja betg accusada.

Trais derschaders decidan

Suenter la procedura suonda la decisiun. Ils trais umens ch'han da decider en chaussa èn ils derschaders Sebastian Aeppli, Rok Bezgovsek e Peter Rietmann. Aeppli, che maina il process, ha schon manà pliras proceduras cun cas fitg cumplex. Igl è enconuschent ch'el procura per proceduras speditivas. La sentenzia vegn spetgada l'avrigl.

Ils 13 avrigl vegn la sentenzia annunziada a bucca en la Sala dal Volkshaus a Turitg. La sentenzia detagliada e l'argumentaziun en scrit segua pli tard.

audio
Per tadlar curt e cumpact l'ultim di
ord RTR Audio dals 23.03.2022.
laschar ir. Durada: 1 minuta 14 Secundas.Setavel di – donns u gudogns per la Raiffeisen e l'Aduno?

Il defensur da l'anteriur acziunari da la Genève Credit & Leasing (GCL) tegna ses pledoyer. La procura publica renfatscha a l'anteriur acziunari d'avair gidà Pierin Vincenz e Beat Stocker da cugliunar la Raiffeisen e l'Aduno en connex cun contracts cun la GCL. La Raiffeisen e l'Aduno hajan subì donns da milliuns.

Il cuntrari saja il cas, di il defensur da l'anteriur acziunari. La Raiffeisen e l'Aduno hajan profità da questas fatschentas cun gudogns da milliuns. Ellas hajan pudì fitgar pe entras la GCL en la fatschenta da leasing e da credits en la Romadia.

La procura publica renfatscha als defensurs en sia replica da far polemicas e dad ir a cavagl sin singuls detagls. Ils defensurs n'hajan en lur pledoyers purtà nagins novs fatgs e repetì sulet quei ch'ils inculpads hajan gia ditg durant l'inquisiziun.

audio
Process Vincenz: Quai è capità il 7avel di
ord Actualitad dals 09.03.2022.
laschar ir. Durada: 4 minutas 47 Secundas.Sisavel di – dus defensurs fan flucs cun procura publica

Tar la cumpra dad Investnet tras la Raiffeisen saja tut sa splegà a moda correcta: Ils defensurs dals dus fundaturs dad Investnet han refusà tuttas renfatschas envers lur mandants.

La procura publica è d'in auter avis: Ella renfatscha als dus fundaturs d'avair empruvà dad unscher e d'avair gidà Pierin Vincenz e Beat Stocker da cugliunar la Raiffeisen cura che lezza ha cumprà la Investnet en pliras etappas.

Il defensur dal fundatur pli vegl dad Investnet ha ditg che ses mandant saja stà per vita duranta in um da fatschenta correct. Oz haja el – probabel tras questa procedura – ina greva malsogna neurologica irreversibla. Il defensur ha discurrì d'ina «busecca» en connex cun las renfatschas construidas da la procura publica.

In chasti cundiziunà da dus onns praschun pretenda la procura publica per ils dus fundaturs dad Investnet. Enpli duain els pajar enavos profits da passa 12 milliuns francs.
Quai è stà il tschintgavel di da process

Cumenzà ha la dretgira mesemna bun'ura cun l'interrogaziun d'in anteriur possessur dad Investnet. Lez di che Pierin Vincenz na saja betg stà participà vi dad Investnet. Plinavant n'haja la Raiffeisen gì naginas sperditas e nagins donns entras la cumpra dad Investnet. Er haja la Investnet infurmà la Raiffeisen davart la participaziun da Beat Stocker, ins saja pia stà transparent. E Pierin Vincenz na saja betg stà parcitipà clandestinamain vid la firma. Ultra da quai na derivian era ils 2,9 milliuns francs che Stocker ha pajà a Vincenz betg da questa participaziun calndestina. Quai saja tenor l'advocat stà in emprest perquai che Vincenz duvravia en quest mument daners.

audio
Per tadlar: La resumaziun da puncts da vista totalmain differents
ord Actualitad dals 09.02.2022.
laschar ir. Durada: 5 minutas 9 Secundas.

Tut auter vesa quai la procura publica. Tenor ella è Pierin Vincenz stà participà a la Investnet. Plinavant saja Stocker s'engaschà per la cumpra da l'Investnet durant ch'el eria cussegliader tar la Raiffeisen. Ed il pajament da 2,9 milliuns francs da Stocker a Vincenz deriva tenor la procura publica ord la participaziun clandestina vid la firma spezialisada sin schliaziuns per fatschentas pitschnas e mesaunas. Tant Vincenz sco Stocker hajan fatg profit tras questas participaziuns.

Suenter 15 onns scadan tscherts delicts

Avrir la box Serrar la box

En il dretg penal suranneschan delicts sco cugliunaria suenter 15 onns. In chasti n'è suenter ina surannaziun betg pli pussaivel. Perquai è la dretgira districtuala sut squitsch. A Pierin Vincenz e Beat Stocker renfatscha la procura publica cugliunarias en connex cun quatter venditas da firmas, nua ch’els avevan participaziuns clandestinas.

L’emprima vendita è vegnida instradada il 2006 ed exequida il 2007: la vendita da Commtrain. Ils 4 d’avrigl 2007 è in termin decisiv. L’entschatta avrigl èn passads 15 onns dapi questa vendita ed i scada il termin per ina persecuziun penala. Perquai quintan observaturs dal process che la dretgira fetschia palais sia sentenzia gia la fin da mars.

Delicts che pertutgan las autras trais venditas da firmas n’èn betg periclitads da surannaziuns – quai vala era per la gronda part da las renfatschas en connex cun spesas smesiradas.

Plinavant ha il process cuntinuà cun ils pledoyers dals advocats dals cunaccusads. Il defensur da l’anteriur cussegliader da communicaziun da la banca Raiffeisen è s'exprimì. Quest cussegliader extern aveva da tschentar quint a la Raiffeisen per spesas da Pierin Vincenz. La procura publica renfatscha al cussegliader gestiun malfidaivla pertutgant tals quints da spesas. L’advocat dal cussegliader refusa detschartamain tuttas renfatschas. Il cussegl d’administraziun da la Raiffeisen n’haja mai mess en damonda las spesas.Ils organs da controlla da la Raiffeisen n’hajan mai pretendì ulteriuras cumprovas per las spesas ed i n’haja mai dà indizis che las spesas na sajan betg giustifitgadas.

I vala la presumziun d’innocenza.
Quart e davos di da process da l'emprima emna en detagl

video
Per guardar: Quart di dal process e valitaziuns dal redactur Claudio De Pedrini
Or da Telesguard dals 28.01.2022.
laschar ir. Durada: 3 minutas 45 Secundas.

Pledoyer dal defensur da Pierin Vincenz

Il process ha cuntinuà venderdi cun il pledoyer da Lorenz Erni, l’advocat da Pierin Vincenz. Quel ha pretendì in acquittament cumplain per ses mandant, ed ha refusà tut las renfatschas da la procura publica envers ses madant. Lorenz Erni di, che la procura publica saja sa laschada impressiunar da las medias ch'hajan quasi gia scrit la sentenzia. Il fundament da mussaments da la procura publica saja però «in mischmasch dad interpretaziuns e speculaziuns fallidas», uschia Erni.

audio
Per tadlar: Fazit e valitaziuns da la redactura Claudia Cadruvi
ord Actualitad dals 28.01.2022.
laschar ir. Durada: 5 minutas 16 Secundas.
Pierin Vincenz e ses advocat Lorenz Erni.
Legenda: Pierin Vincenz e ses advocat Lorenz Erni: Erni vala sco in dals pli enconuschents advocats da la Svizra. Tranter ses clients chattan ins nums sco Sepp Blatter, anteriur president da la FIFA, u Michael Lauber, anteriur procuratur public da la Confederaziun. Keystone

In exempel saja la cumpra da la firma Commtrain atras l'Aduno. Pierin Vincenz aveva, tenor la procura publica, zuppentà sia participaziun a quella firma (dapli da quai: terz di da process). La procura publica renfatscha a Pierin Vincenz dad avair engionà e cugliunà en quel affar. Sche l’Aduno fiss dentant propi vengida engianada e cugliunada, lura stuess ella pudair mussar si in donn. Ella n’haja dentant mai gì ina sperdita cun cumprar la Commtrain, uschia l’argumentaziun dal defensur. L’Aduno haja cumprà la Commtrain tenor pretsch dal martgà. Expertisas sustegnian quai, di Lorenz Erni.

audio
Per tadlar: Pledoyer dal defensur da Vincenz
ord Actualitad dals 28.01.2022.
laschar ir. Durada: 5 minutas 35 Secundas.

2,9 milliuns francs sco emprest

En ses pledoyer, ch'ha durà pliras uras, ha Lorenz Erni era tematisà in pajament da 2,9 milliuns il 2015 sin il conto da Pierin Vincenz da la Raiffeisen Lugano. Pierin Vincenz haja adina ditg che quels daners sajan in emprest da Beat Stocker. La procura publica pretenda che quai sajan daners ord ina cugliunaria encunter la Raiffeisen.

Lorenz Erni di che la procura publica n’haja insumma nagin sensori. Sche quella summa derivassia propi da cugliunarias visavi la Raiffeisen, lura n'avessia ses mandant bain betg laschà pajar ora quels daners sin in conto da la Raiffeisen. Plinavant dettia quai mails tranter Vincenz e Stocker che mussian ch’i sa tractia d’in emprest.
Terz di dal process en detagl

audio
3. di dal process Raiffeisen/Aduno – Cumportament dals accusads
ord Actualitad dals 27.01.2022.
laschar ir. Durada: 7 minutas 23 Secundas.

Vincenz e Stocker hajan taschì davart participaziuns persunalas

L’advocat da l’Aduno (oz: Viseca) renfatscha a Beat Stocker e Pierin Vincenz da betg avair communitgà lur participaziun a la firma Commtrain. Quai saja capità mo per influenzar ed intimar l’Aduno da cumprar la Commtrain. Sche la participaziun fissia stada enconuschenta, lura avessian ils acziunaris vegls da la Commtrain betg dà il consentiment per la vendita. Ils accusads hajan uschia pudì vender lur aczias per in pretsch bler pli aut – ins discurra da trais giadas pli aut – ed hajan uschia fatg in gudogn net da 2,7 milliuns francs.

Pierin Vincenz e Beat Stocker eran domadus en il cussegl d’administraziun, cura che l’Aduno ha cumprà la Commtrain il 2007.

Rolla da l'Aduno

Avrir la box Serrar la box

L’Aduno ha ina rolla impurtanta. Cun ella ha cumenzà tut il process, ella ha atgisà avant tschintg onns a Pierin Vincenz.

L’Aduno (oz: Viseca) lavura en il sectur dal pajament senza daners contants («bargeldloser Zahlungsverkehr»). L’Aduno tutga a banca svizras – tranter autras las bancas chantunalas. La Raiffeisen è dentant la pli gronda acziunaria. Perquai ha ella adina in represchentant en il cussegl d’administraziun da l’Aduno. Lung temp era quai Pierin Vincenz. Beat Stocker era schef da l’Aduno.

Els dus hajan lura intimà l'Aduno da cumprar trais firmas:

  • Commtrain,
  • Geneve Credit & Leasing (GCL)
  • ed Eurokaution.

Vincenz e Stocker eran participads vi da quellas firmas, n'han però betg fatg transparent quai. Els han per part guardà ch’igl è vegnì pajà memia bler per bleras firmas. Tar la Commtrain hajan els uschia survegnì per lur aczias trais giadas dapli che quai ch’els avevan pajà.

La Raiffeisen aveva cumprà la firma Investnet senza savair che ses schef, Pierin Vincenz, è sa participà a quella. L’advocat da la Raiffeisen ha renfatschà che Pierin Vincenz haja savì ch’el avessia stuì prender accusa («in den Ausstand gehen») tar la dumonda d’investir en la firma.

video
Per guardar curt: Il terz di dal process Raiffeisen / Aduno
Or da Telesguard dals 27.01.2022.
laschar ir. Durada: 3 minutas 49 Secundas.

Procuratur public

Il procuratur public ha fatg attent en ses pledoyer, tge cuntradicziuns che la procura publica haja chattà en ils documents e las explicaziuns dals accusads. Plinavant ha la procura publica pretendì che Pierin Vincenz e Beat Stocker sajan s'enritgids fermamain ed haja fatg grond donn. Ils chastis da detenziun da 6 onns sajan commensurads.

Vincenz haja pudì persvader autras persunas da far tschertas transacziuns. El haja nizzegià or la fidanza en el e sia pussanza, pretenda il procuratur public. Era tar Beat Stocker discurra la procura publica d'ina «energia criminala augmentada».

Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel, links, erscheint zum
Legenda: Il procuratur public, Marc Jean-Richard-dit-Bressel, sanestra, arriva al process. KeystoneSegund di da process en detagl

audio
Per tadlar pli detaglià: Il segund di dal process Raiffeisen / Aduno
ord Actualitad dals 26.01.2022.
laschar ir. Durada: 5 minutas 32 Secundas.

Il process Raiffeisen Aduno ha cuntinuà cun l’interrogaziun da Beat Stocker. Sper Pierin Vincenz è Beat Stocker l'accusà principal en il process. La dretgira districtuala Turitg dumonda en il detagls davart sias participaziuns zuppadas. Beat Stocker snega d’avair recaltgà profits nunlubids entras quatter transacziuns da firmas, tar las qualas el aveva participaziuns zuppadas. El haja vulì promover economicamain il svilup da questas firmas e da la Aduno.

Gidanters distgargian ils inculpads principals

Ils gidanters duain avair gidà ils dus accusads principals Pierin Vincenz e Beat Stocker da zuppentar lur cugliunarias che la procura publica renfatscha ad els. L’emprim gidanter distgargia ils accusads principals. Il gidanter di als derschaders ch’el n’haja mai empruvà dad unscher Pierin Vincenz – e lez n’haja era betg vulì sa laschar unscher. In auter gidanter di ch’el na sappia nagut da participaziuns zuppadas da Pierin Vincenz. Dus gidanters èn malsauns u en isolaziun, e na pon per il mument betg vegnir interrogads da la dretgira districtuala a Turitg.

video
Per guardar curt: Il segund di dal process Raiffeisen / Aduno
Or da Telesguard dals 26.01.2022.
laschar ir. Durada: 2 minutas.Emprim di da process en detagl

video
Per guardar: L'emprim di dal process Raiffeisen / Aduno
Or da Telesguard dals 25.01.2022.
laschar ir. Durada: 3 minutas 10 Secundas.

Pierin Vincenz davant ils derschaders

La saira da l'emprim di ha Pierin Vincenz stuì respunder las dumondas dals derschaders. En quellas vai tranter auter davart sias spesas e sias visitas en bars e cabarets. En general ha Pierin Vincenz refusà las reproschas. Las visitas en bars e cabarets hajan els fatg per tgirar ils contacts e per ir a tschaina. Il derschader leva er savair, sch’il president da la Raiffeisen haja savì da quellas visitas e lubì quellas. Pierin Vincenz ha ditg, ch’el haja discurrì cun il president davart quai. Il derschader ha lura menziunà, ch’il president haja pretendì il cuntrari.

Pierin Vincenz
Legenda: Pierin Vincenz avant il teater «Volkshaus», nua ch'il process ha lieu. Keystone

Er viadis da luxus èn stads in tema. Davart in viadi cun sia dunna a New York ha Vincenz intunà, ch’i saja in viadi da fatschenta. La Raiffeisen haja vulì daventar pli ferma en l'exteriur. Sulet en connex cun custs d'advocat e posts pli pitschens ha Pierin Vincenz concedì sbagls. Sin dumonda, sch'el sa senta innocent, respunda Pierin Vincenz cun «Gea».

audio
Per tadlar: Emprim di dal process: Pierin Vincenz von interrogà
ord Actualitad dals 25.01.2022.
laschar ir. Durada: 4 minutas 53 Secundas.

Spustament è giud maisa

Suenter ina pausa pli lunga ha la dretgira annunzià suenter las 16:00, da renviar tut las dumondas davart in spustament. La dretgira cuntinuescha cun il process e cun interrogar ils accusads. La persuna che n'è betg al lieu haja era pli tard anc il dretg sin udida giuridica, ha il derschader intunà. I na saja nagin impediment per il process.

Divers advocats dals accusads avevan proponì da spustar il process, tranter auter pervi da malsogna d'in accusà. Cun quai dessi ils emprims pledoyers avant che tut ils accusads fissan vegnids a pled, uschia l'argumentaziun dals advocats. La procura publica era cunter in spustament. La persuna accusada che n'è betg preschenta haja schon durant las inquisiziuns gì la schanza da s'exprimer.

Il process vegn prolungà per quatter dis e cuzza da nov totalmain 9 dis.

RTR novitads 12:00 + +

Artitgels legids il pli savens