07.09.201932 guardà

Vai tiers ad insatgi danunder che politichers han lur raps?

Tenor la lescha na ston las politicras ed ils politichers betg tradir quants raps ch’els dovran per far reclama per sasez per vegnir elegì en il parlament. Dentant, quest onn han bleras politichers tuttina mussà quants raps ch’els han e per part era da tgi che quels raps vegnan. Il Minisguard declera pertge ch’ils politichers dovran tants raps.

Dapli da Actualitad video

Ultimas episodas

Dapli da quest tema