Nus consumain adina dapli

Suenter pli pauc che 2/3 dal onn avain nus gia duvrà tut las resursas che fissan stadas prevesidas fin la fin dal onn. Nus consumain pia memia bler. Quai forsa savens senza esser conscient che quai che nus cumprain po far in grond donn a noss ambient.

Dapli da Battaporta

Ultimas episodas