BANCS – mit deutschen Untertiteln

I dat anc els – ils bancs tradiziunals avant chasa. Pli baud devi bunamain davant mintga chasa en il Grischun in tal banc. Oz deploreschan blers, che quels svaneschan zic a zic. Ma els han bler da raquintar, ils bancs: da cas giuridics, da cas criminals e dad istorgias per surrir. La redactura da Cu...

03.09.201725 min
Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema