Download

Computer, cafés e crisas – l’art da scriver

07.11.202126 min

Tge dovri per scriver in text litterar? Ina buna idea u il squitsch da stuair scriver? In lieu quiet, musica u perfin baldori? Blers e buns cafés, vin u aua? Viola Cadruvi, Romana Ganzoni e Leo Tuor han survegnì l’incumbensa da RTR da scriver in text. Il titel è per tuts trais il medem: Dis da litte...

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema