15.08.2021565 guardà

«Hampi Cadonau – Il PunkPur»

Cadonau fa vin. Vin rumantsch, cun nums sco «Gion Gialet», «il Cardun» ubain «la Randulina». E quai a Quinten, da l'autra vart dal Lai Rivaun. En la pitschna vischnanca ch’ins cuntanscha mo cun la bartga. Ma enfin che Hanspeter Cadonau è rivà a Quinten èsi stà in lung viadi. Hampi Cadonau, che sa numna sez gugent in «punk», è stà lavurer da guaud, ustier en il Portugal e blers onns construider da tunnels sin l’entir mund. Ussa ha el chattà ses port en l’idilla sper il lai. Dentant bler pli ruassaivla n’è sia vita betg vegnida. Casper Nicca ha accumpagnà cun la camera il viticultur oriund da Vuorz durant in onn ed ha uschia survegnì ina invista en ina vita nunconvenziunala d’in Rumantsch.

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema