17.01.20215947 guardà

Landquart: Boomtown u macla dal Grischun

Tuts enconuschan Landquart – ma nagin na vul star qua. Gia Thomas Mann scriveva en «Zauberberg» da «einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist». Ma Landquart fa surstar cun sia istorgia plaina da pioniers ed experiments, cun sia multiculturalitad e cun sia veglia da s’inventar da nov adina puspè. In omagi ad in lieu negligì.

Radund 9’000 persunas da 68 naziuns stattan a Landquart ed els vegnan guardads cun cumpassiun dal rest da la Svizra. Ma la glieud da Landquart vesa lur vischnanca cun auters egls: sco lieu da la diversitad e dals experiments, sco boomtown u da maniera pragmatica: sco citad pitschna ideala pertutgant las colliaziuns da traffic e cun tschains pajabels damanaivel da las pli bellas muntognas. Landquart è naschi avant pir 150 onns grazia a la viafier. In vitg atipic per il Grischun, nua che mintga vitg ha in coc medieval. Per la paja datti qua spazi per novas ideas, per exempel en l’architectura. La via da la staziun è sco in museum dals 150 onns passads. Gia per Friedrich Nietzsche era l’absenza d’ina lunga istorgia in avantatg: Nua ch’i na dat nagina tradiziun, èn ins pli liber da far experiments. Il film raquinta dal sentiment da vita a Landquart ed accumpogna in interprendider che spera da vender sia invenziun en China, ina dunna da l’Etiopia che ha chattà a Landquart ina nova patria ed in student d’architectura da Frankfurt ch’è viagià aposta a Landquart per admirar ils bajetgs da ses models (Valerio Olgiati, Bearth und Deplazes) al lieu.

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema