Download

L’ultima speranza – la golia Seraina Friedli

L’Engiadina n’è betg gist il lieu ideal per cumenzar ina carriera da ballape. Malgrà che las pussaivladads da trenar èn mediocras, n’ha Seraina Friedli betg laschà starmentar. «Jau hai stuì cumbatter per mia carriera e quella qualitad ha manà mai schizunt en l’equipa naziunala svizra», di la golia d...

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema