28.02.20211656 guardà

Sin drogas

Las drogas: ellas èn part da nossa societad – sche quai plascha a nus u betg. La dumonda è be: co giain nus enturn cun ellas? En il film «sin drogas» raquintan trais consuments da lur relaziun cun las drogas.

Fertant ch’ellas han gidà ad in da chattar il senn da la vita han ellas prest prendi la vita ad in auter. Il film mussa che differentas persunas van differentas vias quai che pertutga las drogas. L’artist da graffitis Fabian Florin è ruschnà en las drogas cura ch’el era in giuvenil. La spirala ha tschiffà e manà el en ina profunda dependenza. Per 14 onns da sia vita è el restà «sin drogas», en in mund stgir, plain desperaziun e criminalitad ed ha pers la controlla sur da sia vita. L’emprendist pictur Alessio Schmed ha cumenzà a s’interessar per las substanzas psicadelicas sco LSD e bulieus «magics» strusch ch’el era ord scola. Quellas substanzas hajan avert ad el ils egls per quai che saja impurtant en la vita. Las experientschas «sin drogas» hajan midà ses patratgar e cunquai era sia moda da viver en in senn positiv. Il student d’art Michael Alexander Campbell ha experimentà cun las drogas per guardar co ch’ellas influenzeschan ses stil da malegiar. El ha malegià sut l’influenza da ritalin, cannabis u bulieus magics. Ma senza success: «Sin drogas» n’haja el betg chattà ina buna colliaziun cun sia creativitad. Persuenter ha Michael Alexander Campbell chattà insatge auter che dat ad el experientschas schizunt allucinogenas: la meditaziun.

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema