Co vai, Svizra - Cuntent cun la relaziun? (Stafla 1, Episoda 3)

Tge stuess sa midar per esser anc pli cuntent cun tia relaziun? U era: quant impurtant è ina relaziun insumma per tai per esser cuntent?

Dumondas senza fin… che nus avain tschentà crusch e travers tras l'entir Grischun. E che la SRG SSR ha incumbensà l'institut da gfs.bern per chattar ora en l'entira Svizra areguard il project naziunal da ‹Co vai, Svizra?›. Chatta ora dapli sin rtr.ch/elecziuns

Dapli da Giuventetgna

Ultimas episodas

Dapli da quest tema