Mia vita, mes mintgadi – Emanuel Nay

«Jau intermediesch il savair cun ils mauns»

Emanuel Nay da Laax è magister. Sch’el instruescha discurra el cun ils mauns – betg per excepziun ma per regla. El è magister senz’udida per persunas senz’udida e perquai instruescha el sia terza secundara en la lingua da segns. A guardar durant la lecziun en scola savess ins pensar, che tuts sa cha...

Dapli da Giuventetgna

Ultimas episodas

Dapli da quest tema