Tschenderletga

Uschia in chalzer da dunnas vesa ora cumplitgà, ma uschè cumplitgà n'è el gnanc. Nus mussain a vus co ch'in tal chalzer vegn producì.

Dapli da La mieur per rumantsch

Ultimas episodas

Dapli da quest tema