23.12.202082 guardà

«Pled sin via» cun Vigeli Monn

Co èn stadas Vossas preparativas per la festa da Nadal quest onn? Cun corona è tut stà auter – e tuttina vegn festivà Nadal! Sche nus guardain sin l’emprim Nadal, è er bler stà auter che spetgà per Maria e Giusep; e quai pervia da la dumbraziun dal pievel, cumandada da l’imperatur. E tuttina è quai stà il pli impurtant e signifitgant Nadal – daco? Perquai ch’insatge è capità, che na betg ils carstgauns han gì preparà. Cun l’uffant en tgina è ina glisch vegnida sin terra – ina glisch or d’in auter mund.

Dapli da Pled sin via

Ultimas episodas