25.11.202169 guardà

Adatg dal «Phishing»

Black Friday è avant esch: Quai po esser bun per la bursa – Attira però era persunas dubiusas... Gist ussa che bler dapli cumpras capitan online, è il ristg grond da vegnir traplà d'in «phisghing». E propi: I dat puspè dapli mails e messadis da phishing.

Dapli da RTR Social

Ultimas episodas

Dapli da quest tema