17.11.202048 guardà

Cookies – gidanter u spiun?

Tgi che va cun computer ni telefonin sin butias virtualas, medias online ni era medias socialas per exempel, sto decider, sch’el vul lubir «cookies». Cun in clic èsi fatg. Però adatg: I dependa, nua ch’ins clicca. I renda da leger quai ch'è stampà pitschen.

Dapli da RTR Social

Ultimas episodas

Dapli da quest tema