14.10.202166 guardà

Cudeschs ed/u auturas ed auturs rumantschs??

Nus avain dumandà sin las vias da Cuira, tge auturas ed auturs rumantschs ch'ins enconuscha. U tge cudeschs. Savessas ti dapli? Tgenins enconuschas ti?

Dapli da RTR Social

Ultimas episodas

Dapli da quest tema