15.09.2020288 guardà

Ils dus Daniels ed il presidi da la Lumnezia

Also, ch'il president da la Lumnezia vegn ad avair num Daniel cun prenum, lez è cler. Però sch'igl è Solèr u Blumenthal, lez vegn pir ora ils 27-9-2020.

Nus avain discurrì cun ils dus candidats (ch'han betg mo il medem prenum mabain era fitg sumegliants hobis) e cutizzà ora, tge ch'els vulan midar? Tge è impurtant per la Lumnezia e bler dapli!

Dapli da RTR Social

Ultimas episodas

Dapli da quest tema