17.10.202029 guardà

Pedofilia - Il pertutgà

«Ella ha zuppentà il maldiever sco gieu», di Philipp Gurt, ch'è vegnì malduvra sco uffant en la chasa da orfans a Cuira d'ina educatura. Dentant betg be la dunna ha malduvrà Gurt d'uffant. Er in um ha vulì surmanar Gurt da far chaussas cun ses penis. Oz scriva Gurt da ses maldiever en cudeschs e referats ed è daventà ina vusch publica che s'engascha per unfrendas da maldiever sexual. Dentant anc adina saja grev per unfrendas da far public il maldiever, blers na crajan betg als uffants. Tge è tia opiniun? As participescha a la discussiun!

Dapli da RTR Social

Ultimas episodas

Dapli da quest tema