23.05.2021159 guardà

La casa gaglia

La primavaira è arrivada! E cun ella s’emplenescha era puspè il «Gôt Miraculous» cun vita. Ils trais amis Tschuetta Rut, Not la Vulp e Lina Lieur s’èn entupads avant il Pign Grond ed observan cuntents lur guaud. Ma in schem da Mila Glimaia interrumpa lur patratgs ventiraivels. Tge pomai è be cun Mila Glimaia?

Gôt Miraculous - La casa gaglia - sursilvan

Dapli da Uffants

Ultimas episodas

Dapli da quest tema