21.12.2020250 guardà

Nic e Luisa stan sü (Episoda 12)

Üna vaira bunura! Nic fa ün dischuorden cun tscherchar sias chotschas da ballapè, Lupo chamina intuorn cun ün chapè ch’el para be la raïna da Honolulu e Brutus s’insömgia d’üna carriera da boxist. Bain cler cha bap tschüffa bod la crisa!

La famiglia Babulin - episoda 12 - vallader

Dapli da Uffants

Ultimas episodas

Dapli da quest tema