21.12.202095 guardà

Nic e Luisa stan sü

Üna vaira bunura! Nic fa ün dischuorden cun tscherchar sias chotschas da ballapè, Lupo chamina intuorn cun ün chapè ch’el para be la raïna da Honolulu e Brutus s’insömgia d’üna carriera da boxist. Bain cler cha bap tschüffa bod la crisa!

La famiglia Babulin - episoda 12 - vallader

Dapli da Uffants

Ultimas episodas

Dapli da quest tema