Noss tscharvè – ina maschina fascinanta

Fascinaziun leger

Attenziun: quai che suonda n’è betg in sbagl da scriver. Qiau è in eplmeex che musas a mdoa imtperinsasnau co ceh nsos tchraèv lvaaru e co ch’le è uhcsia bnu da lerge ina saatal da bastbus. Impressiunant u betg? Ma pertge pudain nus leger texts, era sche quels èn scrits quasi dal tuttafatg fallà. Qu...

09.02.20246 min
Dapli da Uffants

Ultimas episodas

Dapli da quest tema