Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Resultats da la consultaziun Sbassar la taxa da medias: Privel ubain reducziun giavischada

Ina iniziativa pretenda da sbassar las taxas annualas per medias publicas da 335 sin 200 francs. Il Cussegl federal refusa ella, propona dentant ina reducziun sin 300 francs. La fasa da consultaziun è a fin. Ina survista da las posiziuns.

A la cumissiun federala per medias (Emek) na plaschan ni l'iniziativa ni la proposta dal Cussegl federal. Per la gruppa d'experts independenta èn omaduas variantas nunduvrablas. Ins stoppia en general surlavurar la purschida da basa da las medias publicas.

Omaduas propostas flaivlentassan il service public cun per part massivas reducziun dal program – oravant tut l'infurmaziun en las regiuns perifericas fiss periclitada, scriva l'Emek en ina communicaziun.

L'Emek è ina gruppa d'experts independenta, numnada dal Cussegl federal. Ella cusseglia las autoritads en dumondas da medias e sa participescha al svilup dal sistem da medias svizzer.

Organisaziuns or da societad e cultura

Pliras uniuns da medias, cultura e da sport sa mussan er critic. Tenor l'organisaziun da schurnalistas e schurnalists «impressum» sajan las mesiras rigurusas per la SSR. Swiss Olympic vesa en la reducziun in privel per la rapportaziun da sport, sco er per tut il sport en Svizra.

La Lia Rumantscha pretenda ch'il rumantsch fiss «pertutgà surproporziunalmain» er da la reducziun da taxas proponida dal Cussegl federal. Schegea ch'ella beneventia sia decisiun da betg sustegnair l'iniziativa «200 francs bastan», avess er la reducziun pli flaivla «consequenzas drasticas» per la SSR. Ella na pudess betg plir ademplir lur mandats da prestaziun, scriva la Lia Rumantscha en ina communicaziun a las medias.

Uniuns tetgalas

La cuminanza da lavur dals territoris da muntogna vulan in ferm service public en lur regiuns. L'iniziativa saja perquai memia extrema. Ella sustegna dentant la decisiun dal Cussegl federal. Quella gidia a stgargiar las chasadas en in temp nua che tut vegn adina pli char. Ina buna purschida mediala possia anc adina vegnir garantida.

Auter vesa quai l'uniun da citads. Las medias sajan sut squitsch. Pli paucas medias muntian pli pauca controlla da las autoritads e pli paucas debattas democraticas. Ina SSR ferma e medias localas concessiunadas sajan perquai necessarias. Plinavant fiss la scena da films svizzers pertutgada fermamain.

EconomieSuisse per, sindicats cunter

EconomieSuisse vesa bain las sfidas, midadas e malsegirezzas en il mund da medias. L'uniun vul surtut che las interpresas vegnan liberadas da las taxas.

La taxa da las interpresas procura pervia da l'imposiziun dubla adina puspè per chaus cotschens. I fiss adequat dad abolir ellas a media vista.
Autur: Posiziun da EconomieSuisse

Ils plans dal Cussegl federal sajan memia pauc stricts. Tenor EconomieSuisse duessan ins examinar ulteriuras sbassadas. Plinavant duai vegnir discurrì davart ils cuntegns: Infurmaziuns «relevantas ord in punct da vista democratic» duain survegnir sustegn statal. Tar tut las spartas nua ch'i dettia almain parzial la prontadad da pajar (per exempel sport live) duai dentant surpigliar il martgà liber.

L'Uniun sindicala sa metta cunter la proposta dal Cussegl federal. La SSR perdess mintg'onn passa 150 milliuns francs. En consequenza da quai perdessan bleras persunas lur lieu da lavur. Plinavant perdessan las emissiuns lur qualitad e diversitad. Plinavant aveva la SSR gia l'onn 2018 da spargnar massivamain.

Partidas politicas

La PS ed ils Verds na vulan insumma betg sbassar las taxas. La rapportaziun locala giess uschia a perder ed i saja in privel per la democrazia. Ils Verdliberals vulan sco emprim ina discussiun davart l'incumbensa da service public e sia finanziaziun.

Las partidas burgaisas han dapli simpatia per sbassar las taxas. L'Allianza dal Center ha dentant resalvas davart la furma: els avessan preferì ina cuntraproposta enstagl d'ina midada da l'ordinaziun. Quai fiss pli democratic. La PLD vul che tut las interpresas vegnan liberadas da las taxas, betg mo la gronda part. La PPS è cunter. Sbassar la taxa giaja en la dretga direcziun. La PPS tema dentant che la discussiun da basa davart la SSR na vegnia cun quella betg manà avunda.

Chantuns

La regenza grischuna refusa l'iniziativa «200 francs bastan». Dentant er l'adattaziun da l'ordinaziun correspundenta na mainia betg a la finamira, uschia la regenza. Ina reducziun da la taxa avess consequenzas negativas per il service public – surtut en Grischun. Dad ina rapportaziun regiunala en tut las quatter linguas profitass tut la populaziun.

Questa multifariadad fiss fermamain periclitada sch'ils meds finanzials vegnissan reducids.
Autur: Posiziun da la regenza grischuna

Plinavant na saja ina reducziun da 35 francs betg in levgiament significant per las chasadas.

Auters chantuns èn dentant d'auter avis. Uschia giavischan per exempel ils chantuns Genevra, Son Gagl, Sviz ubain Lucerna che las taxas vegnan sbassadas. Ina cundiziun saja dentant che la rapportaziun or da lur regiuns na dastga betg vegnir reducida.

Uniuns da medias sa dostan

L'Uniun Medias Svizras – l'organisaziun da branscha da las medias privatas – vul surtut che la SSR limiteschia sia purschida online. Ella duai surtut sa focussar sin ils chanals linears e sin spartas culturalas ubain sports marginalisads.

Plinavant duai la taxa vegnir reducida immediat, e betg pir fin l'onn 2029. Ina reducziun na duai betg ir sin donn e custs da radios e televisiuns localas e per pertutgar collavuraziuns cun medias privatas. Er l'Uniun da radios privats vul ina reducziun sche lur cumpart na vegn betg stritgada.

Tge munta quai per la SSR SRG e per RTR

Avrir la box Serrar la box
Legenda: Keystone

Nicola Pernet, è l'iniziativa 200 francs bastan giud maisa?
L'iniziativa n'è betg giud maisa. La SRG SSR beneventa dentant la decisiun dal Cussegl federal da refusar ella. Ma la SRG SSR prenda er enconuschientscha da las mesiras proponidas cun gronds quitads. Quellas avessan inevitablamain consequenzas per l'offerta, per il persunal e per la structura da la SRG SSR.

Tge muntass la reducziun per la SRG SSR, stuessan tut las unitads d'interpresa spargnar?

La proposta dal Cussegl federal muntass var 170 milliuns francs main entradas, latiers anc 20 milliuns francs main entradas da reclamas, vul dir totalmain in minus da var 190 milliuns francs. Quai avess effects interns ma er externs, i dat secturs dependents da la SRG SSR sco il sectur da cultura, il sectur da sport, festivals da musica u er il film svizzer. Igl è d'evaluar da nov nua e co spargnar.

Tge vuless quai dir per RTR, dessi vinavant il Telesguard u las gratulaziuns?

Per vegnir uschè concret èsi anc memia baud. Ins sto analisar co ch'ins pudess spargnar. Il Cussegl federal ha dentant ditg ch'i saja impurtant ch'i dettia vinavant in'offerta decentrala e cumplessiva en tut las quatter linguas. Las regiuns èn ina part ferma da RTR, nus savain tge tematicas che occupan la glieud.

Questa intervista cun il directur da RTR, Nicolas Pernet, è vegnida publitgada il november sin www.rtr.ch.

En detagl: Per tge vai?

Avrir la box Serrar la box

L'iniziativa «200 francs bastan» pretenda che la taxa annuala per radio e televisiun vegn sbassada dad actual 365 francs sin 200 francs per chasada. Interpresas na duain pajar naginas taxas. La Confederaziun quinta che las entradas per las taxas da radio e televisiun sa sbassassan da 1,25 milliardas sin var 650 milliuns francs.

Proposta dal Cussegl federal

Il Cussegl federal refusa l'iniziativa – senza cuntraproposta directa u indirecta. Tuttina vul la regenza agir. Ella propona dad adattar l'ordinaziun davart radio e televisiun (RTVV). En in emprim pass duai l'onn 2027 vegnir sbassada la taxa annuala da 335 sin 312 francs. Fin l'onn 2029 duai dar ina ulteriura reducziun sin 300 francs. Plinavant duain interpresas cun in svieuta da sut 1,2 milliuns francs vegnir deliberadas da las taxas – quai pertutga 80% da tut las interpresas en il pajais.

La SSR Societad Svizra da Radio e Televisiun quinta cun 240 milliuns francs pli pauc. Sco consequenzas stuessan ins stritgar 900 plazzas da lavur.

Tge vegn realisà ?

Las midadas ch'il Cussegl federal vegnan be fatgas, sche l'iniziativa «200 francs bastan» vegn tratga enavos ubain refusada a l'urna. Cun quai che la proposta dal Cussegl federal è be ina adattaziun d'ina ordinaziun, na sto betg vegnir votà explizit davart quella.

La votaziun davart l'iniziativa vegn ad esser probablamain ils onns 2026 ubain 2027.

RTR novitads 17:00

Artitgels legids il pli savens