Mes sentiments

Tge èn sentiments? Tgenins sentiments datti e co van uffants enturn cun els? Tge è tristezza? Co sent'ins ventira e tge fa vegnir mai furius? RTR realisescha ina nova seria animada per uffants a partir da 5 onns.