L'ultim Rumantsch

En il center da L’ultim Rumantsch stat la famiglia Durisch, possessura e gestiunaria da la pli gronda chasa da medias dal Grischun. Cura ch'il patrun e fundatur Gion-Peder mora, cumenza in cumbat da pussanza entaifer la famiglia. Das fiktionale Familiendrama spielt im Spannungsfeld der hart umkämpften Verlagsindustrie.

Stafla 1

Il cast da «L'ultim Rumantsch»