SThopp Suisse – ina seria umoristica sur da la Svizra

Astg’ins entrar en Terra rumantscha, sch’ins na po dir “allegra”? SThopp dat respostas. RTR ha fatg l’emprova ed ha construì novs cunfins. Cunfins tranter duas regiuns linguisticas, ed ha postà là guardias da cunfin. Sch’insatgi vuleva passar ha el u ella stuì demussar ch’el sappia in minimum sur da lingua e cultura.

Dapli emissiuns