Mes sentiments: Fadrina exagerescha

Fadrina exagerescha e na sa betg cura ch'ella ha avunda.

Tge èn sentiments? Tgenins sentiments datti e co van uffants enturn cun els? Tge è tristezza? Co sent'ins ventira e tge fa vegnir mai furius? En questa episoda exagerescha Flurina en differentas situaziuns. Ina nova seria animada per uffants a partir da 5 onns.

Dapli da Mes sentiments

Ultimas episodas

Dapli da quest tema