Siglir tar il cuntegn
Nino Schurter
Legenda: Als gieus olimpics il 2016 a Rio ha Nino Schurter encurunà sia carriera cun aur olimpic. Keystone

Gieus olimpics – anc 50 dis «Jau vom a Paris per gudagnar ina medaglia»

Sin Nino Schurter spetga a Paris sia 5avla cursa olimpica da la carriera. Suenter bronz il 2008 a Peking, argient il 2012 a Londra ed aur il 2016 a Rio vul il Lumnezian anc ina giada gudagnar ina medaglia – ina quarta e davosa. Als davos gieus olimpics il 2021 a Tokio er'il Lumnezian vegnì quart.

audio
Discurs cun Nino Schurter en vista a ses 5avels gieus olimpics
ord Actualitad dals 06.06.2024. Maletg: RTR
laschar ir. Durada: 7 minutas 23 Secundas.

Nino Schurter (38) represchenta ensemen cun Matthias Flückiger (35) la Svizra a la cursa da mountainbike cross-country als gieus olimpics a Paris. La cursa è il glindesdi, ils 29 da fanadur 2024. Bun 50 dis avant questa pli impurtanta cursa da l’onn ha il grond star da mountainbike – oriund da Tersnaus – discurrì cun Andreas Wieland, redactur da sport dad RTR, davart ses plaschair, ses plans, sia preparaziun e sias finamiras a Paris:

Nino Schurter, cun 38 onns sa participais a Voss 5avels gieus olimpics. Avessas siemià ina giada ch’i gartegia d'ir gist tschintg giadas als gieus olimpics?

Na, segir betg. Jau hai anc ils maletgs da Peking l'onn 2008 ch’èn uschè bain preschents. Per mai na para quai er betg che quai è gia uschè lunsch enavos. Ma i fa plaschair ch’jau sun anc adina davanttiers, ch’jau hai anc adina schanzas da gudagnar ina medaglia ed jau sun propi fitg cuntent sco tut è ì ils davos onns.

Co faschais quai, che Vus essas cun 38 onns anc adina in dals megliers mountainbikers dal mund? Co è quai pussibel?

Per l’ina hai jau in super team enturn mai che gida mai da sa preparar uschè bain sco mo pussibel. Ma era ch’jau chat la ballantscha en tut: quantas cursas ch’jau fatsch, quant ch’jau trenescha e quant ch’jau fatsch pausa. Quella ballantscha hai jau chattà ils davos onns uschia ch’i ha era funcziunà tut quels onns. Ma lura hai jau segir era gì in zic cletg ch’jau sun stà saun tut quels onns, ch’jau hai gì buna glieud enturn mai ch’ha er cartì vi da mai.

Ins dastga dentant propi dir, Vus faschais quasi tut endretg, fitg conscienzius. Ins auda er adina puspè ch’il Nino saja in perfecziunist. Meglier na vai strusch, ma quai sto er esser per vegnir tar in tal success, u betg?

Jau na fatsch segir betg tut endretg. Jau fatsch adina puspè sbagls, quai ch’è er normal. Ma i è lura era impurtant da badar ch’ins ha fatg in sbagl. Sch’ins senta forsa tuttenina ch’ins n’è betg pli uschè frestg èsi impurtant ch’ins prenda lura er il temp per sa ruassar. Ed jau emprov propi da ma focussar sin quellas finamiras ch’jau hai anc ed jau prend uschia er il temp ch’i dovra per vegnir là e betg empruvà da vegnir memia svelt insanua. I dovra simplamain temp per bajegiar si insatge e quai sun jau vegnì da far ils davos onns fitg bain. Mo jau hai er adina muments ch’jau tratg, ahhh, uss hai jau fatg quai fallà, uss vai jau puspè mal il culiez ed i fiss forsa stà pli prudent da far nagin trenament.

Er jau hai tremblà in zic per quella selecziun. Nus essan ina tal ferma naziun che ti stoss esser davanttiers per pudair ir als gieus olimpics.
Autur: Nino Schurter mountainbiker professiunal

Quant leds essas che la qualificaziun e questa selecziun da Swiss Cycling è uss finalmain giu da maisa? Pli probabel avais era vus stuì tremblar in zic. Ins n'ha numnadamain fin il davos mument betg propi savì tgi che dastga ir a Paris e tgi betg. Ni era Nino Schurter segirs ch’el dastgar parter als gieus olimpics?

Tranteren hai jau propi era tremblà in zic, perquai nus essan uschè ina ferma naziun e ti stoss – gist el sport da mountainbike – esser davanttiers sche ti vuls ir als gieus olimpics. Dentant mia finamira era da pudair ir a Paris be sch’jau sent ch’jau hai er ina schanza sin ina medaglia. Mo quai vai jau er sentì ed uss sun jau propi led che quella fasa da qualificaziun è atras, pertge igl è er stà in zic cumplitgà cun planisar tut. Uss sun jau cuntent ch’ins sa tge che spetga, tge program ch’ins po far e sin tge ch’ins po focussar.

En bun 50 dis spetga questa cursa olimpica. Tge faschais fin lura per che la furma saja propi top quai di cura ch’i vegn cumbattì a Paris per las medaglias?

La preparaziun ha uss gest cumenzà, per mai cun in emprim trenament en l’autezza. Proximamain ma participesch’jau anc a las duas cursas da la cuppa mundiala a Val di Sole ed a Crans-Montana. Silsuenter vom jau anc sin il Bernina – pia anc pli ad aut – a trenar per bun duas emnas, lasch per encunter dentant or la cursa da la cuppa mundiala a Les Gets. Sco davosa cursa avant ils gieus olimpics fatsch jau anc ils campiunadis svizzers e lura sper jau ch’jau saja pront.

Jau hai franc bunas schanzas d’anc gudagnar ina giada ina medaglia, forsa schizunt quella d'aur sche tut va si quai di, tgi sa.
Autur: Nino Schurter mountainbiker professiunal

Aur, argient, bronz ed in quart plaz hai gia dà a gieus olimpics. Sche quai giess uschia vinavant vegniss uss in 5avel plaz a Paris. Mo cun quai na fissas betg cuntents. La finamira è da turnar a chasa cun in’ulteriura medaglia olimpica. Con gronda è la schanza e tge dovri sin quest traject da cursa a Paris per che quai gartegia?

Jau crai propi ch’jau hai bunas schanzas d’anc gudagnar ina giada ina medaglia, mo natiralmain sto tut constar. Durant quels 50 dis che suondan ussa stoss jau pudair trenar bain e star saun. Reussescha quai hai jau franc schanzas realisticas da gudagnar questa medaglia. E sche tut vegn ensemen, lura è schizunt aur pussibel, tgi sa. Mo sco detg, quai di sto tut constar. Jau vom da quai ora ch’i vegn ina cursa fitg sperta e tactica. Ed il pli grev vegn ad esser il mental, pertge a gieus olimpics èn tuts anc pli gnervus. Mo là sper jau propi ch’jau hai in avantatg cun mia experientscha.

Quai è propi in grond plus da Nino Schurter, ina giada l’experientscha, mo lura er questa fermezza da pudair clamar gì la meglra prestaziun pussaivla al di cura ch'i quinta.

Quels ch’èn davanttiers èn quasi tuts sin il medem nivel ed il davos decida il chau, il mental. Ed jau crai ch’jau hai en quest punct in pulit grond avantatg. Er ch’jau hai gia gudagnà ina giada aur olimpic pudess gidar. Jau poss uschia forsa empruvar insatge ch’in auter n’è eventual betg pront da far perquai ch’el è memia gnervus e na vul betg ristgar da memia. Ed jau poss metter tut sin ina charta. Sch’i va si lura èsi grondius e sche betg poss jau dir, jau hai gia ina medaglia d'aur a chasa. Er mental è quai per mai impurtant ch’jau vesa quai sco schanza ed avantatg.

Per daventar campiun olimpic e gudagnar aur ston ins pli probabel cunzunt batter il Brit Tom Pidcock?

Gie segir, el è il favurit e quel ch’ins sto batter. Mo forsa fa Pidcock uss gist in sbagl. El ha numnadamain in grond program avant Paris. El sa participescha a la cuppa mundiala a Crans-Montana ed in’emna pli tard cumenza gia il Tour de France nua che ses team quinta cun el. Silsuenter ha el mo pli paucs dis enfin la cursa olimpica. El è in fitg grond talent ed ha gia mussà ch’el po bunamain far tut. Mo forsa è quai uss in zic memia bler. Jau sper che quai saja betg la meglra preparaziun e che quai pudess far la differenza.

Per finir Nino Schurter, co plascha il nov tricot olimpic cun fitg bler alv e la crusch svizra sin il pèz e si dies?

Jau n’hai anc betg guardà uschè exact sin quest tricot, ma a mai plascha ch’igl è fitg bler alv. Er cunter la chalira che pudess esser questa stad a Paris è quai ina buna tscherna. Jau chatta quai cool e natiralmain èsi adina spezial sch’ins dastga purtar il tricot cun la crusch svizra. Uss sperain che quai tricot portia cletg e che nus pudain er represchentar bain la Svizra a quests gieus olimpics.

RTR actualitad 12:00

Artitgels legids il pli savens